Appartement - Bankastraat - Amsterdam

Bankastraat 27A

Actief
10

FANTASTICH LEUKE WONING! KARAKTERISTIEKE 3-KAMER BENEDENWONING MET TUIN OP POPULAIRE LOCATIE. UITBOUWEN MOGELIJK & GELEGEN OP EIGEN GROND. Heerlijke tuin van ca. 48m2, 2 slaapkamers, eigen grond en 52m2 aan woonruimte in redelijke staat, uit te breiden naar 71m2+.

Bekijk ook de exclusieve woonvideo en website van deze heerlijk ruime woning, zie brochure!

Bijzonderheden:
- Karakteristiek appartement
- Woonoppervlakte 52 m² (NEN2580 gemeten), uit te breiden naar +/- 71m2+!!
- Zeer centraal gelegen en in populaire stukje Indische buurt!!
- Heerlijke tuin van ca. 48m2
- Zeer goede investering: appartement met enorme potentie, zie alternatieve plattegrond.
- Optie om gebruik te maken van projectteam, inclusief aannemers, voor toevoegen uitbouw en updaten woning. Plug & Play!
- EIGEN GROND
- Nieuwe CV uit 2023
- Actieve en gezonde VvE
- Servicebijdrage € 82,- per maand
- Ouderdomsclausule van toepassing
- Oplevering in overleg

Op een geweldige locatie in de populaire Indische buurt, bevindt zich een goed onderhouden benedenwoning met 2 slaapkamers en tuin. Deze zeer functionele woning bestaat uit de woonkamer aan de voorkant, een open keuken met inbouwapparatuur, waaronder een combimagnetron, een vaatwasser en koel-vriescombinatie, gevolgd door een halletje dat toegang geeft aan de badkamer, de twee slaapkamers en een wasmachinekast. In de woonkamer bevindt zich een opbergkast voor handige extra opbergruimte. De achtertuin is ca. 48m2 groot voor de lekkere zomerse middagen. Voor het appartement ligt een zeer karakteristieke en rustige straat. Door de hele woning ligt een laminaatvloer. De woning verkeert in een redelijke en goed onderhouden staat, maar er zou vanwege de grote potentie eventueel nu of op termijn een modernisering gewenst kunnen zijn. Makelaar J-oost heeft een projectteam samengesteld die u daarbij zou kunnen helpen, inclusief het realiseren van de reeds extra vergunde vierkante meters aan de achterkant van het appartement.

Omgeving:
Het appartement is gelegen in het charmante stukje van de Indische buurt, dat alles wat u nodig op loopafstand heeft. Dat maakt het een erg aantrekkelijke buurt om in te wonen.

Gezelligheid is om de hoek te vinden bij Studio K (bioscoop, café & eetgelegenheid), op de Javastraat of op het Javaplein. Maar ook op 5-10 minuten loopafstand richting het centrum bij de Plantagebuurt of onderweg Brouwerij 't IJ, maar zeker ook naast het Oosterpark Louie Louie of bijvoorbeeld de Biertuin. Kortom, heel veel keus. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht op de Dappermarkt of vlakbij, de Albert Heijn. Maar natuurlijk ook de zeer bekende Javastraat, die echt alles te bieden heeft en waar mensen uit de omtrek naartoe komen. Ook is het mooie van de Indische buurt dat het tussen twee prachtige parken in ligt. De woning ligt op 10 minuten loopafstand van zowel het Flevopark als het Oosterpark.

Ten slot een zeer goede bereikbaarheid: Openbaar vervoer is op loopafstand te vinden, tram en bus. Station Muiderpoort is naast de deur en Centraal station is eenvoudig te bereiken met bus 22. Daarnaast is de RING A10 is ook zeer makkelijk bereikbaar.

Technisch:
Verwarming en warm water d.m.v. een nieuwe HR cv-ketel (2023). De meterkast is voorzien van 7 groepen met 2 hoofdschakelaars. De woning is voorzien van een mechanische en natuurlijke ventilatie.

Vereniging van Eigenaren:
Er is sprake van een actieve vereniging van eigenaren. De servicebijdrage zijn € 82,- per maand. In de servicebijdragen zijn o.a. opgenomen de opstalverzekering, administratiekosten, elektra trappenhuis, onderhoudskosten en reservering groot onderhoud. De VVE heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Eigendomssituatie: Eigen grond

Onderhoud:
De woning verkeert van buiten in goede staat van onderhoud en van binnen in redelijke staat en kan desgewenst zo worden betrokken. Het appartement is is niet recent gerenoveerd, wat als een kans gezien kan worden om er een gloednieuwe woning van te maken.

De grote potentie voor nu of in de toekomst:
De grote bonus! In de fotoserie zijn impressies verschaft van één uitbreidingsmogelijkheid van de woning. Momenteel is het mogelijk om tot 4 meter vergunningsvrij uit te bouwen. Dit breidt de woning uit naar +/-71m2. Daarnaast ligt er reeds een gemeentelijke vergunning om de woning met 6 meter uit te breiden en een souterrain te maken voor twee slaapkamers. Dit zal de woning nóg groter maken dan 71m2. Mocht een gedeeltelijke of algehele modernisatie wenselijk zijn, dan kan Makelaar J-oost dit Plug & Play beschikbaar stellen via een projectteam. Dit team bestaat uit een Single point of contact / Project Manager, Design & Styling specialist, Uitbouwspecialist en een aannemer gespecialiseerd binnenshuis. Uiteraard naar wens samen te stellen.

Kortom, wij bieden een zeer fijne woning, goede investering en professionele assistentie bij het maken van uw droomhuis.


*********************************English translation******************************************

WONDERFUL HOUSE! CHARACTERISTIC 3-BEDROOM GROUND FLOOR APARTMENT WITH GARDEN IN POPULAR LOCATION. POSSIBILITY TO EXPAND & LOCATED ON PRIVATE LAND. Lovely garden of approx 48m2, 2 bedrooms, private land and 52m2 of living space in reasonable condition, expandable to 71m2 +.

Also check out the exclusive living video and website of this lovely spacious home, see brochure!

Details:
- Characteristic apartment
- Living space 52 m² (NEN2580 measured), expandable to +/-71m2 +!
- Very centrally located and in popular neighborhood!
- Lovely garden of approx 48m2
- Very good investment: apartment with huge potential, see alternative floor plan.
- Option to use project team, including contractors, to add extension and update home. Plug & Play!
- OWN GROUND
- New central heating from 2023
- Active and healthy VvE
- Service contribution € 82, - per month
- Old age clause applies
- Delivery in consultation

On a great location in the popular Indische Buurt, is a well maintained ground floor apartment with 2 bedrooms and garden. This very functional house consists of the living room at the front, an open kitchen with built-in appliances, including a microwave/oven, dishwasher and fridge-freezer, followed by a hallway that gives access to the bathroom, the two bedrooms and a washing machine closet. There is a storage closet in the living room for convenient extra storage space. The backyard is approximately 48m2 for those nice summer afternoons. In front of the apartment is a very characteristic and quiet street. Throughout the house is laminate flooring. The house is in a reasonable and well maintained condition, but because of its potential could possibly have a modernization now or in time. Makelaar J-oost has put together a project team that could help you with this, including realizing the already extra permitted square meters at the rear of the apartment.

Surroundings:
The apartment is located in the charming part of the Indische Buurt, which has everything you need within walking distance. This makes it a very attractive neighborhood to live in.

Sociability can be found around the corner at Studio K (cinema, café & restaurant), on Javastraat or at Javaplein. But also at 5-10 minutes walking distance towards the center at the Plantagebuurt or along the way Brouwerij 't IJ, but certainly also next to the Oosterpark Louie Louie or for example the Biertuin. In short, lots of choice and variety. For daily shopping you can go to the Dappermarkt or nearby, the Albert Heijn. But of course also the very famous Javastraat, which really has everything to offer and where people from the periphery come to. Also, the beauty of the Indische buurt is that it is located between two beautiful parks. The house is a 10-minute walk from both Flevopark and Oosterpark.

Finally, a very good accessibility: public transport is within walking distance, tram and bus. Muiderpoort station is next door and Central station is easily reached by bus 22. In addition, the RING A10 is also very easily accessible.

Technical:
Heating and hot water by means of a new HR central heating boiler (2023). The switchboard has 7 groups with 2 main switches. The house is equipped with both mechanical and natural ventilation.

Owners Association:
There is an active association of owners. The service contributions are € 82, - per month. The service contributions include property insurance, administration costs, stairwell electricity, maintenance costs and major maintenance reservations. The VVE has drawn up a multi-year maintenance plan.

Property situation: Own land

Maintenance:
The property is in good condition on the outside and in reasonable condition on the inside and can be moved in immediately if desired. The apartment has not been renovated recently, which can be seen as an opportunity to turn it into a brand new dream home.

The great potential for now or in the future:
The big bonus! In the photo series are provided impressions of one expansion possibility of the house. Currently, it is possible to expand up to 4 meters permission-free. This expands the house to +/-71m2. In addition, there is already a municipal permit to extend the house by 6 meters and create a basement for two bedrooms. This will make the house even larger than 71m2. Should partial or total modernization be desired, Makelaar J-oost can make this Plug & Play available through a project team. This team consists of a Single point of contact / Project Manager, Design & Styling specialist, Extension specialist and a contractor specialized indoors. Of course to be put together according to your wishes. In summary, great living, great investment and great assistance to make your dream home.

  • Op Hestiva2 weken geleden
  • ID#34885
  • TypeAppartement
  • Verkoop/Verhuur Verkoop

overzicht

  • 52 Totale ruimte
  • 1 Badkamer
  • 3 Kamers
  • 1 Keuken
  • 2 Bedrooms
Bekijk op de kaart
425000
Hestiva user

Makelaar J-OOST

soortegelijke objecten

bekijk de laatste objecten