Hestiva - Take Down Protocol

Take Down Protocol Hestiva

Take Down Protocol Hestiva

Hestiva hecht veel waarde aan de bescherming van de rechten van individuen en organisaties op het internet en doet er alles aan om onrechtmatige of inbreukmakende content of informatie van haar platform te verwijderen. Hestiva hanteert hiervoor de volgende procedure:

1. Indienen van een verzoek tot verwijdering

Als u van mening bent dat content of informatie op ons platform onrechtmatig of inbreukmakend is, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen bij Hestiva. Het verzoek dient te worden ingediend via het contactformulier op onze website en moet de volgende informatie bevatten:

  • Een gedetailleerde omschrijving van de content of informatie waarvoor het verzoek tot verwijdering wordt ingediend;
  • De reden(en) waarom de content of informatie onrechtmatig of inbreukmakend is;
  • De locatie van de content of informatie op ons platform;
  • Eventuele bewijsstukken die het verzoek ondersteunen;
  • Uw contactgegevens, inclusief naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Beoordeling van het verzoek

Na ontvangst van het verzoek zal Hestiva het verzoek beoordelen en zo snel mogelijk contact met u opnemen om het verzoek verder te bespreken en te verifiëren. Hestiva zal tevens contact opnemen met de persoon of partij die de content of informatie heeft geplaatst om deze op de hoogte te stellen van het verzoek.

3. Verwijderen van de content of informatie

Als het verzoek tot verwijdering wordt toegewezen, zal Hestiva zo snel mogelijk de betreffende content of informatie van haar platform verwijderen. Indien nodig zal Hestiva tevens de toegang tot haar platform voor de betreffende persoon of partij blokkeren. Hestiva zal de verzoekende partij zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de verwijdering.

4. Bezwaar tegen het verzoek

Als de persoon of partij die de content of informatie heeft geplaatst bezwaar maakt tegen het verzoek tot verwijdering, zal Hestiva het bezwaar beoordelen en een beslissing nemen. Hestiva zal de verzoekende partij zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de beslissing.