Hestiva - Energielabel

Begrippen

Energielabel

Steeds meer huurwoningen in Nederland hebben een energielabel. Dat komt doordat het wettelijk verplicht is om bij de verhuur van een woning of appartement een energielabel te tonen.
Het energielabel is een label dat gebaseerd is op Europese richtlijnen. Aan de hand van het label moeten huurders kunnen zien hoe milieuvriendelijk een woning is. Door het energieverbruik uit te drukken in een label, weet de huurder precies waar hij aan toe is.

Toekenning van het energielabel
Iedere woning in Nederland moet verplicht een energielabel hebben bij verkoop of verhuur van de woning. Het label geeft inzicht in de energie-duurzame prestaties. Bijvoorbeeld welk materiaal er is gebruikt toen de woning gebouwd werd. Het doel van het label is het terugdringen van CO2-uitstoot en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.
Het label bestaat al jaren, maar is versimpeld in 2010. Bij de toekenning van het label wordt gekeken naar het geschatte verbruik, uitgedrukt in gigajoule. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het verbruik van verwarming, verlichting en warmwater. Bij het verbruik wordt de warmteterugwinning uit ventilatie en rioolwater afgetrokken. Ook het gebruik van zonnepanelen en andere manieren om op een duurzame manier energie op te wekken worden in mindering gebracht.
De omgevingsfactoren spelen ook mee bij het vaststellen van een energielabel voor huurwoningen. Bijvoorbeeld de gemiddelde bewoning, welk buitenklimaat er is en het gemiddelde stookniveau. Hoe energiezuinig een huis is, wordt uitgedrukt van A++ tot de letter G. Deze letter is terug te vinden op het label. De meest energiezuinige woningen hebben kwalificatie AA++, terwijl de meeste energieslurpers de letter ‘G’ toegewezen krijgen.

Verplicht
Het is in Nederland verplicht om bij de verhuur of verkoop van een woning of gebouw het energielabel over te dragen. Het label moet zichtbaar in de woning zijn bevestigd. Het is ook mogelijk het energielabel te overhandigen bij overdracht van de woning. Het energielabel mag enkel worden uitgegeven door erkende, gecertificeerde bedrijven. Alleen door deze bedrijven wordt het label erkend. Een energielabelopnemer mag energielabels uitgeven, nadat hij hiertoe bevoegd is. Om bevoegd te raken, is het noodzakelijk eerst het CITO-diploma te behalen. Het energielabel geldt voor alle type woningen. Ook kantoorpanden dienen een dergelijk label te hebben.