Hestiva - Gemeentelijke belastingen

Begrippen

Gemeentelijke belastingen

Bij een woning huren komt meer kijken dan enkel de kale huurprijs. Zo moet men rekening houden met bijvoorbeeld de servicekosten. Daarnaast volgen de gemeentelijke belastingen en heffingen. Iedereen in Nederland moet deze belasting betalen.
Dat betekent dat ook als de woning wordt verhuurd aan een expat, er toch belasting geheven moet worden.

Ingeschreven bij de GBA
Er zijn in principe twee mogelijkheden: of de huurder is ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), of de woning wordt verhuurd aan een expat. Een expat is niet ingeschreven bij de GBA, maar moet toch belasting betalen.
Huurders die ingeschreven staan in de GBA, krijgen automatisch een aanslag voor alle belastingen en heffingen. De gemeente stuurt in dat geval een acceptgiro om de belastingen te voldoen.
Bij een huurder met een hoofdverblijf in het buitenland, geldt dit niet. Toch moet ook deze huurder belastingen en heffingen betalen. In principe kan de verhuurder er dan voor kiezen om de huur te belasten via doorbelasting, of door de huurwoning te verhuren, inclusief belastingen en heffingen.

Doorbelasten
Een optie is om de woning door te belasten. De eigenaar van de huurwoning (verhuurder) krijgt in dit geval een aanslag van de gemeente. De gemeentelijke belastingen kunnen vervolgens worden doorbelast aan de huurder. De gemeentelijke belastingen bestaan uit twee soorten: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting dient door de verhuurder betaald te worden, de huurder betaalt het gebruikersgedeelte.
De gemeentelijke belastingen dienen naar rato te worden belast. Dat betekent dat het in verhouding moet zijn. De gemeente stuurt eens per jaar een belastingaanslag voor het hele jaar. Als de woning meerdere keren verhuurd wordt aan verschillende expats, moet de verhuurder beide expats naar rato belasten (bijvoorbeeld voor ieder 6 maanden). Let hier dus goed op wanneer de verhuurder gevestigd is in het buitenland. Het doorbelasten aan enkel de laatste verhuurder is tegen de wet.

Inclusief gemeentelijke belastingen
Als expat is het mogelijk dat de verhuurder de woning inclusief gemeentelijke belastingen verhuurt. In dat geval worden de belastingen bij de huur inbegrepen. Veel huurders en verhuurders kiezen voor deze optie, omdat men hier het minst omkijken naar heeft. Hoe hoog de gemeentelijke belastingen precies zijn, is per gemeente verschillend. De tarieven staan vaak weergegeven op de website van de gemeente.