Hestiva - Aedes

Begrippen

Aedes

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland. Veel van de woningcorporaties zijn bij de brancheverenging aangesloten. In totaal beheren de woningcorporaties in Nederland zo’n 2,4 miljoen huurhuizen. Daarin wonen ongeveer 4 miljoen mensen.
De huizen onder beheer van corporaties die zijn aangesloten bij Aedes, is ongeveer een derde van de volledige Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes, zorgen voor goed en betaalbaar wonen.

Belangen
Aedes is de belangenbehartiger van alle woningcorporaties in Nederland. De woningcorporaties kunnen zich bij deze branchevereniging aansluiten. De brancheverenging werkt niet alleen samen met de corporaties, maar ook met overheden, politieke partijen en andere belangenorganisaties in binnen -en buitenland. Aedes is namelijk niet alleen gevestigd in Nederland, maar ook in Brussel. De belangrijkste reden voor een kantoor in Brussel, is de mogelijkheid om te lobbyen voor gunstige ‘juridische, fiscale en financiële voorwaarden’. In totaal zijn er 25.000 corporatie medewerkers in Nederlands wiens werkgever is aangesloten bij Aedes.
Bovendien is Aedes de belangenvereniging wanneer er onderhandelingen zijn met vakbonden om tot een CAO te komen.

Goed en betaalbaar wonen
Het uitgangspunt van Aedes is dat alle corporaties die bij de belangenvereniging zijn aangesloten, zorgen voor goed en betaalbaar wonen. Woningcorporaties zijn over het algemeen ondernemingen die een maatschappelijke opdracht hebben; zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Dit zijn vaak mensen met een middeninkomen of lagere inkomens. Deze mensen hebben over het algemeen een steuntje in de rug nodig. De mensen die in aanmerking komen voor hulp van Aedes, zijn mensen die huurtoeslag ontvangen en een laag inkomen hebben.
Corporaties die zijn aangesloten bij Aedes, hebben bovendien aandacht voor mensen die door sociale, medische of pyschische problemen niet in staat zijn zelf een huurwoning te vinden.

Denktank
Verder is Aedes een netwerk van corporaties en een denktank. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en te ontwikkelen. In totaal zijn 299 woningcorporaties in Nederland lid van Aedes. Dit zijn vrijwel alle woningcorporaties in ons land. Naast het behartigen van belangen, biedt Aedes ook ondersteuning bij het uitvoeren van de taak van woningcorporaties en is het mogelijk kennis en ideeën uit te wisselen.