Hestiva - All-in huurprijs

Begrippen

All-in huurprijs

In sommige gevallen betaalt de huurder een zogenaamde all-in huurprijs. Bij all-in huur betaalt de huurder een vast bedrag per maand voor de huur en de bijkomende kosten. Bij deze huurprijs is niet duidelijk welk deel van de huur de kale huur is, en welk deel betaald wordt voor de servicekosten.
De all-in huur is dus een term voor een vast bedrag per maand, waarin de kale huur en servicekosten niet zijn opgesplitst. Het nadeel van all-in huur, is dat de huurder niet kan controleren of de kale huurprijs hoger is dan het wettelijke maximumtarief. Bovendien kan de huurder niet controleren of de servicekosten wel redelijk zijn.

All-in huurprijs uitsplitsen
Om die reden is het aangeraden de huurprijs alsnog uit te laten splitsen. Om een uitsplitsing van de all-in huurprijs te krijgen, stuurt de huurder een voorstel tot uitsplitsing van de all-in huurprijs. De ingangsdatum en het moment van het voorstel moeten 2 maanden zitten. Wanneer men halverwege januari een verzoek tot uitsplitsing doet, gaat deze op 1 april in.
Hoe de uitsplitsing eruit hoort te zien, is in de wet vastgelegd. Dat betekent dat de kale huur maximaal 55 procent van de all-in huurprijs mag zijn. Bovendien moet het voorschot van de servicekosten 25% van de all-in huur zijn. Het gaat hier om een voorschot, wat betekent dat men aan het einde van het jaar de daadwerkelijk gemaakte kosten afrekent. De huurder moet dan dus bijbetalen, of krijgt geld terug.
Ga bij het voorstel om de all-in huurprijs uit te splitsen uit van bovenstaande percentages. De verhuurder dient mee te werken aan een dergelijk verzoek. Als de huurder niet akkoord gaat of niet reageert, kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. Wel kost het 25 euro om een dergelijk verzoek in te dienen. Als de Huurcommissie de huurder in het gelijkstelt, krijgt hij dit bedrag terug.

Berekening
De all-in huurprijs werkt als volgt.
– Stel: men betaalt 1000 euro aan huur.
– Iedere huurwoning is een bepaald aantal punten waard.
– Stel, de woning is 130 punten waard. Dan is de maximale huurprijs 637,18 euro.
– De kale huur is maximaal 55 procent van 1000 euro, ofwel: 550 euro.
– Het voorschot is 25 procent, wat neerkomt op 250 euro.
– In totaal wordt de nieuwe huur dan 800 euro, in plaats van duizend euro per maand.
In sommige gevallen kan de kale huur boven het wettelijke maximumtarief liggen. In dat geval is het verstandig een huurverlagingsprocedure op te starten. Dit kan tegelijkertijd met de all-in procedure.

Geen sprake van all-in huurprijs
Er is geen sprake van een all-in huurprijs als de uitgesplitste huur enkel de kale huur en watergeld beslaat. Om te bepalen of er sprake is van wel of geen all-in huurprijs, is het verstandig een specialist te raadplegen.