Hestiva - Garant staan

Begrippen

Garant staan

Als je op zoek bent naar een woning boven de sociale huurgrens dan kom je terecht bij huurwoningen in de vrije huursector. Omdat er in principe geen regels bestaan over de hoogte van de huurprijs in de vrije sector, zie je vaak enorm hoge huurprijzen. Vooral in populaire steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn de huurprijzen enorm hoog op het moment. Dan is het voor de verhuurder fijn om er zeker van te zijn dat jij de huur kan betalen of dat iemand hiervoor kan garant staan.

Inkomenseis
De hoge huurprijs heeft voor de woningzoeker nadelen maar soms ook voor de verhuurder. Ook al zou je denken dat verhuurders in de vrije sector hier lekker op verdienen, moet de huurder dit wel kunnen betalen natuurlijk. En dat is soms niet het geval. Daarom is er voor veel huurwoningen een inkomenseis gesteld. Dit houdt in dat de toekomstige huurder van een bepaalde woning minimaal een inkomen moet hebben waarmee hij of zij de woning kan betalen. Dit is vaak een ‘X’ aantal keer de maandelijkse huur als bruto inkomen.

Garant staan voor studenten
Voor de meeste studenten is het natuurlijk onmogelijk om aan een inkomenseis te voldoen. De meeste studenten hebben nog geen baan waardoor hun bruto inkomen veel te laag is voor een inkomenseis. Dan is er een mogelijkheid om iemand anders te laten garant staan voor jouw huurwoning. Dit houdt in dat als jij de huur niet meer zou kunnen betalen, dat de gene die garant staat voor jou, de huurkosten zou kunnen opvangen. Veel studenten kiezen er dan ook voor om iemand te laten garant staan voor hun huurwoning.

Kunnen mijn ouders garant staan?
Als je zelf niet het inkomen hebt dat voldoet aan de inkomenseis voor jouw droomhuis, zal je op zoek moeten gaan naar iemand die voor jou wil garant staan. Het veiligste voor jezelf en voor de verhuurder is dan familie of vrienden. Het komt dan ook het meeste voor dat ouders garant staan voor hun kinderen.
Het is niet altijd mogelijk dat er iemand voor jouw huurwoning garant kan staan. Vraag dit altijd van te voren bij de verhuurder als het niet in de advertentie van de woning wordt vermeld.