Hestiva - Huren met voorrang

Begrippen

Huren met voorrang

In sommige gevallen kan het voorkomen dat je niet meer in je huidige woning kan blijven wonen. Soms komt dat doordat er iets vervelends is gebeurd, waardoor je met spoed een andere woning nodig hebt. In dat geval is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een huurwoning, met voorrang.
Deze voorrang wordt in huurtermen ‘urgentie’ genoemd. Een urgentie is enkel aan te vragen bij sociale huurwoningen. De aanvraag dien je te doen bij de onafhankelijke Urgentiecommissie. Het is dus niet de woningcorporatie die een urgentieaanvraag in behandeling neemt.

Wanneer spreken we van nood?
Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, is het belangrijk dat je in nood zit. Een noodsituatie betekent vaak: medische problemen, financiële problemen of sociale problemen. Zaken als ruzies, zwangerschap, ruimtegebrek en heimwee zijn geen reden om met spoed een andere woning aan te vragen. Met deze redenen word je in ieder geval afgewezen voor een urgentieverklaring. Een noodsituatie is breed te interpreteren. Daarom wordt de aanvraag per geval beoordeeld door de Urgentiecommissie.

Sociale problemen
In sommige gevallen moet je verhuizen omdat je bedreigd wordt, of als er geweld tegen je gepleegd wordt. In zo’n geval kun je met urgentie een andere woning krijgen. Een burenruzie of geluidsoverlast is niet meteen een reden om een urgentieverklaring te krijgen. Er moet reeds een contact- of straatverbod zijn aangevraagd tegen degene die de overlast veroorzaakt. Als er kinderen in het spel zijn, wordt dit zwaar meegewogen.

Financiële problemen
Soms kun je door overmacht een huurschuld opbouwen en kun je daarom niet in je woning blijven wonen. Bijvoorbeeld als je partner met inkomen opeens is vertrokken, of als je opeens ontslagen wordt, ondanks dat je een vast contract had. Als de verhouding tussen woonlasten en inkomen zo scheefgroeien dat je niet meer in je huis kunt blijven wonen, kun je met spoed een nieuwe woning krijgen.

Medische problemen
Ten slotte zijn ook medische problemen van belang. Bijvoorbeeld door diagnose van een chronische ziekte. In dit geval dien je in behandeling te zijn bij een arts of psycholoog (in geval van geestelijke problemen). Je moet wel in staat zijn zelfstandig te wonen. De Urgentiecommissie oordeelt per geval.

Voorwaarden
Er zijn nog een aantal andere voorwaarden: je moet tenminste 18 zijn, een verblijfstitel hebben, in een noodsituatie zitten en geen mogelijkheid hebben om een woning te kopen. Bovendien kom je niet in aanmerking als je inkomen hoger is dan 36.798 euro per jaar. Bovendien moet je niet eerder urgentie hebben gekregen en niet vermeld zijn op de Sancties & Kassenlijst.