Hestiva - Huurcontract

Begrippen

Huurcontract

Een huurcontract of huurovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder. De huurder mag een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik nemen in ruil voor een tegenprestatie. Verder komen de verhuurder en huurder samen overeen waarvoor betaald zal worden en voor welke huurtermijn het contract geldt.