Hestiva - Scheefwoners

Begrippen

Scheefwoners

Het begrip scheefwoners is vrij makkelijk uit te leggen. Het houdt in dat iemand een woning bewoont waar diegene niet hoort. Scheefwoners wonen in een sociale huurwoning terwijl zij niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Je mag in een sociale huurwoning wonen als je aan bepaalde eisen voldoet. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer verdienen dan €36.165,- per jaar.
Als je aan alle eisen voldoet kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning en krijg je een woning met een relatief lage huurprijs en krijg je huurtoeslag.
Scheefwoners maken hier misbruik van door zich voor te doen als iemand met een lager inkomen en daardoor met een hoog inkomen in een goedkope woning te wonen.