Hestiva - Huurverhoging

Begrippen

Huurverhoging

Een huurverhoging is een verhoging van de prijs die de huurder per maand of per jaar moet betalen om gebruik te mogen maken van de gehuurde woning, kamer, appartement, loft of studio.
Een verhoging kan niet zomaar doorgevoerd worden want hier zitten bepaalde regels aan.

Wanneer kan mijn verhuurder de huur verhogen?
De overheid heeft regels opgesteld over de verhoging van de huur. De regels hiervoor zijn verschillend bij sociale huur en huur in de vrije sector.

Sociale huur
Voor sociale huur geldt de regel dat de huurverhoging maar 1 keer in de 12 maanden mag gebeuren en dat de aanvraag ook binnen de 12 maanden moet worden voorgesteld. Het is gebruikelijk dat woningcorporaties dit rond 1 juli aankondigen.
Ook voor het eerste jaar van een huurcontract is deze regeling van toepassing.
Als woningcorporaties later dan 12 maanden een huurverhoging aanvragen mag het jaar daarop gecorrigeerd worden door de huurverhoging eerder aan te vragen. Doen zij dat dan weer niet, dan zitten zij vast aan de laatste datum waarop de huurverhoging is doorgevoerd en moeten zij weer 12 maanden wachten.
Een tussentijdse huurverhoging is mogelijk wanneer de verhuurder zorgt voor woningverbeteringen. Op het moment dat de verbeteringen klaar zijn mag de huurverhoging ingaan.
Bij sociale huur geldt dan wel de regel dat de huurverhoging de maximale huur niet mag overschrijden. De maximale huur wordt berekend door middel van het puntensysteem.

Huur in de vrije sector
Bij huur in de vrije sector geldt dezelfde regel als bij de sociale huur. Er mag slechts 1 keer in de 12 maanden een verhoging worden aangevraagd.
Woningverbeteringen zijn redenen voor een verhoging van de huur.
Bij huurwoningen in de vrije sector wordt er geen rekening gehouden met een maximale huurprijs dus deze kunnen flink oplopen. Je kunt dit vooral terugvinden in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.