Hestiva - Huurbescherming

Begrippen

Huurbescherming

In bijna alle vormen van huurwoningen zoals appartementen, kamers, huizen of studio’s heb je huurbescherming. De huurbescherming zorgt ervoor dat de verhuurder de huur niet zomaar kan opzeggen.

Heeft iedereen huurbescherming?
Het geldt op bijna alle huurwoningen. Zowel bij zelfstandige als onzelfstandige (zoals een studentenkamer) huurwoningen kan de verhuurder niet zomaar de huur opzeggen.
Maar voor bijvoorbeeld een woonboot waarbij je de ligplaats huurt heb je geen huurbescherming. De regering wil hier zo snel mogelijk verandering in brengen.
Ook bewoners van winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen hebben geen huurbescherming.

Huurcontract
Het maakt ook niet uit in welke vorm je een huurcontract hebt. Als je bijvoorbeeld een mondelinge overeenkomst hebt gesloten met de verhuurder heb je (ongeacht de soort woning) recht op huurbescherming. Het is namelijk een recht dat je hebt.