Het aantal verstrekte vergunningen voor de bouw van tijdelijke woningen is vorig jaar aanzienlijk gestegen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal zijn er bijna 4200 vergunningen afgegeven, wat een stijging van 28 procent betekent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is het hoogste aantal in jaren. Het aantal verleende vergunningen wordt door het CBS gezien als een indicator voor de hoeveelheid woningen die binnenkort gebouwd zullen worden.

Minder Strikte Regels voor Tijdelijke Woningen

Om het doel van 981.000 nieuwe woningen in 2030 te halen, moeten er jaarlijks zeker 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Tijdelijke woningbouw kan aan dit doel bijdragen, omdat deze aan minder strikte regels hoeft te voldoen. De tijd tussen het verlenen van een vergunning en de bouw is vaak korter dan bij reguliere woningbouw, wat meestal twee jaar duurt. Tijdelijke woningen mogen maximaal tien jaar blijven staan.

Doelgroepen en Aantallen

De meeste tijdelijke woningen die vorig jaar zijn vergund, zijn bedoeld voor een gemengde doelgroep, waaronder studenten, starters, statushouders en vluchtelingen. Dit betekent dat deze woningen diverse groepen bij elkaar brengen en voorzien in verschillende behoeften.

Hoewel het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwbouwwoningen lager ligt, met bijna 55.000, blijft het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen groeien.

Voor meer informatie en gedetailleerde cijfers kun je het volledige artikel lezen op de Telegraaf.