Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Dit jaarlijks terugkerende fenomeen is ieder jaar weer een goed moment om de feiten op een rijtje te zetten en de regels en verplichtingen te updaten.


Hoe doe je de aangifte inkomstenbelasting met een huurwoning in 2022? In dit artikel zullen we alle mogelijkheden op een rij zetten. Ook in het geval u meerdere huurwoningen in uw bezit heeft of als u dit zakelijk doet. Let op, dit zijn de regels voor de aangifte inkomstenbelasting 2022.


Verhuur van (een deel van) uw huurwoning


In het geval dat u (een deel van) uw woning verhuurd, heeft dat meestal geen invloed op de aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier dan wel om het ontvangen van een normale huur. Dat wil zeggen, een bedrag voor de verhuur plus een vergoeding voor bijvoorbeeld het energieverbruik.


In de meeste gevallen hoeft u ook geen aangifte te doen over het aanbieden van een extra service. Als u naast het verhuren van (een deel van) uw woning nog een extra service aanbiedt die samenhangt met de verhuur dan hoeft u dit niet direct op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.


U kunt denken aan diensten zoals het serveren van een ontbijt of het verstrekken van linnengoed. In sommige gevallen moet dit wel worden aangegeven. Dit is tot op zekere hoogte want er zal wel moeten blijken dat door de dienst die u aanbiedt u ook een hogere opbrengst kan verwachten. Bovendien hangt het af van de hoeveelheid arbeid die u verricht.


Wanneer u diensten verricht die niet samenhangen met de verhuur dan moet u deze wel afzonderlijk opgeven als resultaat uit overig werk in box 1. Dat zouden bijvoorbeeld diensten kunnen zijn als het rondleiden in een museum tegen betaling.


Belastingaangifte en verhuur van een tweede woning


Op het moment dat u een woning bezit waar u zelf niet in woont dan is dat automatisch uw tweede woning. Uw tweede woning behoort tot vermogen en wordt dus meegeteld in box 3. De inkomsten die u ontvangt uit de verhuur van uw tweede woning hoeft u niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting 2022. Verder gelden dezelfde regels voor het huren van (een deel van) uw huurwoning als van uw tweede woning.