Woningcorporaties verdienen fors aan sociale huurwoning

Geschreven door: frederik, op: 2 maart 2018

Woningcorporaties verdienen jaarlijks gemiddeld 1500 euro aan sociale huurwoningen. Dat blijkt uit cijfers van de Woonbond. De Woonbond is de vereniging die opkomt voor belangen van huurders. De bond vindt het onacceptabel hoeveel corporaties verdienen aan sociale huurwoningen.

‘Door de stijgende huurprijzen komen steeds meer huurders in de knel’, schrijft de bond.

Prijzen steeds verder omhoog

De prijzen van een sociale huurwoning zijn sinds 2013 almaar gestegen. Ieder jaar stijgt de huurprijs met zo’n 5 tot 6 procent, zo zegt de Woonbond. Daardoor hebben meer huurders problemen om de huur op te brengen. Het is voor hen niet te verteren dat woningcorporaties ieder jaar forse winsten maken.

De Woonbond heeft voor het eerst een inventarisatie van de winsten van woningcorporaties gemaakt. Uit die inventarisatie blijkt dat woningcorporaties gemiddeld 23 procent winst op sociale huurwoningen pakken. Daarom wil de bond dat de huurprijzen met gemiddeld tien procent naar beneden kunnen. De Woonbond vindt dat sociale huurwoningen nu bijna niet te betalen zijn.

Lagere huurprijs niet realistisch

Woningcorporaties hebben gereageerd op het voorstel van de Woonbond. Zij vinden het voorstel om de huurprijzen met gemiddeld tien procent te verlagen, niet realistisch. Zo zouden corporaties miljarden moeten investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Daarnaast moeten zij investeren in verduurzaming van woningen die nu al worden aangeboden.

Scheefhuur

Het kabinet is al jaren bezig met het tegengaan van scheefhuur. Daarom geldt er voor sociale huurwoningen een zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders met een gezamenlijk inkomen van 40.349 euro op jaarbasis, hebben te maken met een stijging van 4,3 procent van de huurprijs. Lagere inkomens betaalden 2,8 procent meer huur. De Belastingdienst deelt de inkomensgegevens met woningcorporaties, om zo scheefhuren tegen te gaan.

De Woonbond vindt dat een schending van privacy en sleepte de vereniging voor woningcorporaties, Aedes, voor de rechter. Die oordeelde dat het huidige beleid niet in strijd is met de wet. Niet alleen in de sociale huursector, maar ook in de vrije sector hebben huurders te maken met een stijging van de huurprijzen. Een huurwoning in de vrije sector kost meer dan 1000 euro per maand, blijkt uit cijfers van NVM en Vastgoed Management Nederland. De NVM pleit voor meer woningen in het middensegment.

Hestiva