Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huur

Geschreven door: frederik, op: 8 februari 2018

Wie wil huren, zal merken dat het inkomen behoorlijk belangrijk is voor de hoogte van de huur. Niet iedereen vindt dat even prettig. Daarom kwam de zaak onlangs voor de rechter. De rechtbank in Den Haag stelde dat een huurverhoging op basis van iemands inkomen niet in strijd is met de wet. De Woonbond had de zaak aangespannen.

Volgens de Woonbond is het opvragen van inkomensgegevens bij de Belastingdienst een schending van privacy. De overheid vraagt deze informatie op om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan.

Scheefwonen

Met scheefwonen bedoelt men: wanneer men tegen een hoger inkomen in een goedkoop huis woont. De bedoeling is dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen met lagere inkomens. Eerder was er ook al een rechtszaak. In 2016 besloot de Raad van State dat het opvragen van inkomensgegevens van voor 1 april 2016 ongeoorloofd was. Toch stelde de rechtbank dat de woningbouwverenigingen niet konden weten dat de gegevens niet mochten worden opgevraagd.

Het opvragen van de inkomensgegevens is dus een penibel punt. Wel is het zo dat de nieuwe huurwet stelt dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huur wordt. Dit verschijnsel wordt huurverhoging genoemd.

Huurverhoging

Iedereen met een hoger inkomen krijgt te maken met de zogenaamde huurverhoging. Het is toegestaan om de hoogte van de huur naar boven aan te passen, als blijkt dat de huurder een hoger inkomen heeft. Overigens geldt de huurverhoging alleen bij sociale huurwoningen. Op de vrije markt geldt deze maatregel niet. De inkomensgrens lag in 2017 op 710,68 euro per maand.

Als het inkomen stijgt, wordt de huurprijs ook hoger in de sociale woningensector. Uitgedrukt in procenten kan de huur enorm verhoogd worden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de nieuwe huurwet tussen 1 juli 2016 en een jaar later, in 2017.

Wie toen meer dan 44.360 euro op jaarbasis verdiende, ging 4 procent meer huur betalen. Bovendien was daar de inflatie van dat jaar, 0,6 procent, nog niet in mee berekend. Tussen de 34.678 euro en 44.630 euro geldt de huurverhoging ook al, maar dan met 2 procent. En tot 34.678 euro gold er een huurverhoging van maximaal 1,5 procent, bovenop de jaarlijkse inflatie.

Huurverlaging?

Andersom is ook mogelijk. Het is mogelijk om op basis van een lager inkomen een huurverlaging aan te vragen. Het proces om dat te doen blijkt bureaucratisch en niet erg eenvoudig.

Hestiva