Huurprijs maximaal 2,4 procent duurder

Geschreven door: frederik, op: 15 januari 2018

De huurstijging voor 2018 mag niet hoger zijn dan 2,4 procent. Dat heeft de overheid besloten. Het besluit houdt in dat het percentage dat de huurprijs gemiddeld mag stijgen bij woningcorporaties, niet boven de 2,4 procent uit mag komen. Ook het optrekken van de huur valt onder de regel.

De huurbedragen op de vrije markt mogen bovendien maximaal 3,9 procent stijgen. Scheefwoners worden ook dit jaar weer aangepakt, met een huurstijging van maximaal 5,4 procent. Op die manier wil de overheid bereiken dat hogere inkomens niet in goedkope huurhuizen gaan wonen.

Minder huurverhogingen

Door de huurstijging te beperken tot 2,4 procent, wil de overheid ervoor zorgen dat de huurverhogingen een halt worden toegeroepen. Huurverhogingen boven het percentage moeten worden gecompenseerd door de verhuurder, of er moet van worden af gezien. De maximale huurstijging geldt alleen voor woningcorporaties. Particuliere verhuurders vallen dus niet onder de maximale huurstijging.

De cijfers werden bekend gemaakt door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De cijfers zijn terug te vinden in de Staatscourant en zijn gebaseerd op basis van de inflatiecijfers. De cijfers zijn vastgesteld, ervan uitgaande dat het inflatiecijfer op 1,4 procent komt te liggen. De opslag ligt dan op 2,5 procent, terwijl scheefwoners 4 procent meer gaan betalen. Het scheefwonen in een huurhuis is de regering al langer een doorn in het oog.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal groepen in Nederland die in ieder geval niet te maken zullen krijgen met de huurverhoging. Een huishouden dat bestaat uit vier of meer personen, wordt ontzien van de huurverhoging. Hetzelfde geldt voor huishoudens waarbij tenminste een of meerdere bewoners de AOW-leeftijd al heeft. Chronisch zieken en gehandicapten gaan bovendien ook geen hogere huurprijs betalen.

De maximale huurverhoging bedraagt voor huishoudens met een inkomen tot en met de 41.056 euro op jaarbasis 3,9 procent. Huishoudens die boven de grens zitten, vallen onder de duurdere maximale verhoging van maximaal 5,4 procent. Op die manier wil de overheid scheefwoners steviger aanpakken.

Verder heeft de overheid ook regels gesteld aan onzelfstandige woningen. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld studentenkamers, woonwagens en standplaatsen. Per 1 juli 2018 mag de huur met maximaal 2,9 procent worden verhoogd.

Hestiva