Huren voor bepaalde tijd

Geschreven door: frederik, op: 2 januari 2018

Het is tegenwoordig mogelijk een woning te huren voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd was het onmogelijk voor de verhuurder om het contract op te zeggen, zeker als de huurder netjes zijn verplichtingen voldeed.

Tussentijds de huur opzeggen was tot voor kort alleen maar mogelijk met tussenkomst van de rechter. De verhuurder moest dan eerst uitspraak van de rechter laten doen, alvorens hij de woning kon laten ontruimen.

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Sinds 1 juli 2016 is het ook mogelijk een huurcontract voor bepaalde tijd af te sluiten. Voor zowel verhuurders als huurders kan een huurcontract met een bepaalde tijd handig zijn.

De verhuurder stelt in dit geval een huurcontract voor bepaalde tijd op. Dit betekent dat er een tijdelijk huurcontract wordt gesloten. Een huurcontract mag – als deze helemaal uitgediend is – binnen maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand worden opgezegd door de verhuurder. Bovendien heeft de overheid wel grenzen gesteld aan de geldigheidsduur van een huurcontract met een bepaalde tijd.

Een huurcontract mag een maximale looptijd van 2 jaar hebben als het gaat om verhuur van een zelfstandige woonruimte. Een onzelfstandige woonruimte heeft een maximale termijn van 5 jaar.

Waarom een huurcontract met een bepaalde tijd?

Bij een huurcontract met een bepaalde tijd kan de verhuurder eerst wennen aan de huurder. Bovendien weet de huurder precies wanneer het contract afloopt. Hij kan zich op die manier voorbereiden op een eventuele verhuizing. Bijvoorbeeld als de gehuurde woning toch niet zo goed bevalt. Een huurder mag een contract met bepaalde tijd bovendien tussentijds opzeggen, zolang dit maar een maand van tevoren gebeurt. De huurder kan de overeenkomst dus na bijvoorbeeld zes maanden al opzeggen, terwijl de verhuurder andere termijnen heeft.

Als verhuurder heeft een huurcontract met een bepaalde looptijd ook voordelen. Het is mogelijk een huurcontract van bijvoorbeeld 6 of 9 maanden op te stellen. Het is mogelijk de termijn te verlengen naar onbepaalde tijd. Als de huurder en de verhuurder elkaar niet liggen, kan een termijn van slechts een half jaar handig zijn.

Opzeggen

Zowel de verhuurder als de huurder kunnen het contract opzeggen, ieder met een eigen termijn. Zeg altijd schriftelijk op aan de hand van een aangetekende brief. Wie niet tijdig opzegt, stemt ermee in dat het contract automatisch wordt verlengd naar een contract met onbepaalde looptijd. De huur kan dan alleen nog worden opgezegd als daar een wettelijke reden voor is.

Hestiva