Aanpassingen doen aan een huurwoning: mag dat zomaar?

Geschreven door: frederik, op: 21 december 2017

Wie een appartement wil, kan kiezen voor het huren of voor het kopen van de ruimte. Om een goede afweging te maken tussen huren en kopen, moet men een afweging maken tussen de woonlasten, het onderhoud aan de woning en eventuele aanpassingen aan de woning.

Bij een huurhuis is het wel mogelijk aanpassingen te doen, op voorwaarde dat je dit eerst overlegt met de verhuurder.

Wat zegt de wet over aanpassingen in een huurwoning?

Aan een huurwoning mogen huurders veel minder veranderen dan aan een koopwoning. Bij een koopwoning is de woning van jou en mag je zelf beslissen hoe je deze inricht. Dat is bij een huurwoning niet het geval. Alvorens je gaat klussen, is het eerst belangrijk dat je toestemming vraagt aan de verhuurder. Zeker in sociale huurwoningen is er maar heel beperkt ruimte voor aanpassingen aan de woning.

In Nederland zijn er wetten opgesteld waar huurders zich aan moeten houden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan een huurwoning te verbouwen, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Wanneer het om kleine aanpassingen gaat die gemakkelijk ongedaan zijn te maken, heb je meestal geen toestemming nodig van de verhuurder. Bij bijvoorbeeld een nieuwe keuken is dat wel het geval. Zelfs als de woning dankzij de aanpassingen in waarde stijgt, is er voor die aanpassing eerst toestemming nodig van de verhuurder.

Wat mag wel en wat mag niet?

Alvorens aan een ingrijpende verandering te beginnen, is het belangrijk je eerst goed te informeren over wat wel en niet mag. Waar de grenzen liggen, is per woningcorporatie verschillend. Neem dus altijd eerst contact op met de verhuurder en bekijk het huurcontract. Doorgaans worden er eisen gesteld aan de veranderingen, in de vorm van deugdelijkheid, brandveiligheid en bovendien moeten de kosten vaak voor eigen rekening genomen worden.

Wanneer je geen toestemming vraagt en de verhuurder het er niet mee eens is, ben je verplicht alles weer ongedaan te maken. Dat betekent dat er voorwaarden aan de veranderingen gesteld worden. Lukt het niet daaraan te voldoen, dan moet je de veranderingen voor eigen kosten weer verwijderen. Om deze reden is het raadzaam eerst van tevoren te overleggen met de verhuurder.

Hestiva